Prawo pracy

W przypadku pracowników to:
 • Reprezentacja pracowników w przypadku konieczności wniesienia pozwu sądowego z tytułu:
 1. rozwiązania umowy o pracę czy zmiany warunków zatrudnienia lub zmiany umowy o pracę,
 2. roszczeń o przywrócenie do pracy.
 • Kontrola i przygotowanie świadectwa pracy.
 • Kontrola roszczeń pracownika dotycząca dodatkowego wynagrodzenia, gratyfikacji i dodatków i przysługujących mu dodatków za wykonana prace.
 • Wyjaśnienie spraw związanych z problemami przepisów prawa socjalnego (np.: płatności zasiłku dla bezrobotnych czy wstrzymanie płatności), jak również prawa podatkowego jak, np.: opodatkowanie odszkodowania wypłaconego pracownikowi.
W przypadku pracodawców świadczymy
 • Pomoc prawną przy sporządzaniu i rozwiązywaniu umów o pracę.
 • Doradztwo dla podmiotów gospodarczych, w tym osób pracujących na zasadach samozatrudnienia lub spółkach cywilnych (GbR) czy kapitałowych (GmbH).
 • Wynagrodzenie przy uwzględnieniu umów taryfowych.
 • Sprawdzenie i kontrola świadectw pracy.
 • Reprezentowanie pracodawcy przed sądami pracy w sprawach dotyczących zwolnienia, zmiany warunków pracy, itd.
W sprawach dotyczących prawa pracy
reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców