Usługi księgowe

Prowadzenie bieżącej księgowości

Prowadzimy obsługę księgową małych i średnich firm, osoby na samozatrudnieniu, spółki cywilne (GbR) oraz spółki prawa handlowego (GmbH i inne):

 • składanie do urzędu skarbowego zeznania o podatku VAT (Mehrwertsteuer) w zależności od wymagań urzędu skarbowego i potrzeb (miesięcznie, kwartalnie, rocznie),
 • przygotowanie rocznego rachunku zysków dla przedsiębiorców indywidualnych i spółek cywilnych (GbR), (Überschussrechng),
 • przygotowanie rachunku strat i zysków (G u V) w przypadku przedsiębiorstw mających obowiązek rozliczania roku przy pomocy bilansu,
 • przygotowanie bilansu rocznego dla Przedsiębiorstw mających taki obowiązek,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych posiadanych przez dane przedsiębiorstwo (np. samochody, komputery, narzędzia, telefony, itd.),
 • przekazanie odpowiednich dokumentów do urzędu skarbowego.

Kancelaria nasza reprezentuje Państwa przed urzędem skarbowym, to oznacza, że korespondencja urzędu, niezbędny kontakt, kierowane są do naszej kancelarii a nie bezpośrednio do Państwa. Jesteśmy również Państwa pełnomocnikiem w razie Kontroli skarbowej, jak również innych kontroli.

Prowadzimy w imieniu Klienta i za jego zgodą wszelkie negocjacje.

Wszystkie decyzje podatkowe są sprawdzane przez nas i w razie konieczności podejmowane są przez nas odpowiednie czynności prawne.

Przygotowywanie deklaracji podatkowych i rocznych rozliczeń
 • Deklaracja przychodów do podatku dochodowego osób fizycznych, przedsiębiorstw jednoosobowych, spółek cywilnych (GbR) i innych (Einkommensteuererklärung)
 • Deklaracja przychodu dochodowego dla spółek kapitałowych np. GmbH (Spółka z o. o.), (Körperschaftssteuererklärung)
 • Roczna deklaracja podatku VAT (Mehrwertsteuer)
 • Roczna deklaracja podatku od prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbestererklärung)
 • Inne deklaracje specyficzne dla firmy, jeżeli są one konieczne.
Rozliczenie płac pracowników łącznie z:
 • raportem wysokości podatku od wynagrodzeń miesięcznie lub kwartalnie,
 • prowadzenie konta pracownika i ewidencja nieobecności (urlopy, choroba),
 • zgłaszanie do Ubezpieczenia socjalnego,
 • zgłaszanie do SOKA-Bau lub ULAK,
 • zgłaszania do obowiązkowego ubezpieczenia firmy (Berufsgenossenschaft, np. BG-Bau),
 • przygotowanie i zgłaszanie rocznych deklaracji,
 • przygotowanie dokumentu o wysokości przychodów w danym roku kalendarzowym (besondere Lohnsteuerbescheinigun).
Świadczymy nasze usługi księgowe
zarówno w języku polskim jak i niemieckim