Prawo karne

Pomagamy klientom w przypadkach związanych z prawem karnym, jak również związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym i wypadkami w ruchu ulicznym.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

  • obronę w sprawach karnych,
  • obronę w sprawach drobniejszych wykroczeń,
  • obronę w sprawach wykroczeń i przewinień dotyczących przepisów ruchu drogowego.