Prawo podatkowe

Reprezentacja formalna
  • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym osób fizycznych. Doradztwo, przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych podatku dochodowego dla osób fizycznych.
  • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym, doradztwo, przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową, swoją działalność gospodarczą.
  • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym, doradztwo, przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych spółek cywilnych (GbR) jak również spółek prawa handlowego takich jak GmbH i inne.
  • Reprezentowanie osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarcza, spółek cywilnych (GbR) jak również spółek prawa handlowego (GmbH i inne) przed sądami finansowymi.
Usługi księgowe
  • Prowadzenie księgowości dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych (GbR), spółek prawa handlowego (GmbH i inne)
  • Prowadzenie bieżących rozliczeń i przechowywanie dokumentacji księgowej (w ramach outsourcingu usługi).
  • Usługi w zakresie obliczania płac oraz prowadzenia konta pracownika. Pomagamy w kontaktach z urzędem skarbowym
Świadczymy profesjonalnie kompleksowe usługi w zakresie prawa podatkowego
zarówno w języku polskim jak i niemieckim