Ogólne prawo cywilne

Sprawy cywilne
  • Doradztwo w sprawach ogólnych dotyczących prawa cywilnego.
  • Doradztwo i reprezentowanie w przypadku spraw związanych z wypadkami w ruchu drogowym.
  • Doradztwo dla osób prowadzących samodzielna działalność gospodarcza i tych, którzy chcą się usamodzielnić i chcą założyć własną firmę.