Zasiłek rodzinny na dzieci (Kindergeld)

Prawo do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przyznawany jest zarówno na dzieci rodzone (leibliche Kinder), jak i przysposobione (adoptierte Kinder). Istnieje również możliwość otrzymania świadczenia na dzieci przyjęte do gospodarstwa domowego pracownika na stałe. Np. dzieci współmałżonka z innego związku, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (dotyczy związków jednopłciowych), dzieci przybrane (die Pflegekinder), a nawet wnuki, jeśli opiekę prawną nad nimi sprawują dziadkowie.

Świadczenie otrzymywać można na potomstwo od jego narodzin aż do 18 roku życia. Czas ten może zostać wydłużony, jeśli dziecko kontynuuje naukę, maksymalnie do 25 roku życia.

O zasiłek rodzinny może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny dziecka, jeśli:

  • Jest legalnie zatrudniony w Niemczech powyżej 6 miesięcy.
  • Ma własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec.
  • Jest oddelegowany do pracy w Niemczech przez polską firmę.

W każdym z powyższych przykładów dzieci muszą przebywać na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika. Nie ma znaczenia, czy dzieci mieszkają w Polsce czy Niemczech.

Numer identyfikacyjny

Od 01.01.2016 istotnym warunkiem otrzymania Kindergeld jest posiadanie przez wnioskodawcę numeru identyfikacyjnego (Steuerliche Idendifikationsnummer). Aby go otrzymać, należy mieć niemiecki adres zameldowania oraz rozliczać podatki na terenie Niemiec. Osoby, które nie są zameldowane, a podjęły sezonową pracę, otrzymują również numer identyfikacji po pierwszym rozliczeniu podatkowym w Niemczech.

Numer identyfikacyjny znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung) lub na decyzji podatkowej (Einkommensteuerbescheid). Jeśli numer IdNr jest nieznany, można wypełnić odpowiedni formularz na stronie www.bzst.de (zakładka Steuern National, Steuerliche Identifikationsnummer, Eingabeformular). Informacje o numerze identyfikacyjnym są poufne, dlatego numer zostaje przesłany listownie na adres zameldowania. Czas oczekiwania na taką przesyłkę to około miesiąc.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Od 01.07.2019 wysokość zasiłku rodzinnego na dzieci wynosi odpowiednio:

  • 1-2 dzieci – 205 EUR
  • 3 dzieci – 210 EUR
  • od 4 dziecka- 235 EUR

Kindergeld a 500+

Od 1 kwietnia 2016, kiedy w Polsce ruszyły wypłaty nowego świadczenia, często dostajemy pytania „Czy mogę dostawać Kindergeld i 500+”. Owszem, jest to możliwe, ale w tym wypadku Kindergeld zostaje pomniejszona o kwotę odpowiadającą 500 złotym. FamilienKasse o wypłacie świadczenia informuje polski Urząd Marszałkowski.

Kindergeld od 2018

W styczniu 2018 roku zmianom uległy przepisy dotyczące Kindergeld. Do tej pory osoby zatrudnione w Niemczech mogły składać wnioski o zasiłek nawet cztery lata wstecz. Cezura ta uległa zmianie i obecnie wynosi maksymalnie ostatnie pół roku. Dlatego warto zatroszczyć się o przyznanie świadczenia od razu, gdy uzyskamy do niego prawo.

Odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polacy pracujący w Niemczech
mogą ubiegać się o przyznanie
zasiłku rodzinnego na dzieci – Kindergeld