Sprawy księgowe i podatkowe

Usługi podatkowe i księgoweBiura oferujące usługi księgowe muszą mieć uprawnienia wynikające z przepisów podatkowych. Wg. przepisów podatkowych mogą one prowadzić księgowość dla firmy (jeżeli mają uprawnienia) włącznie z deklaracją podatku VAT i podatku Lohnsteuer. Nie mają one natomiast uprawnień do składanie w imieniu klienta rocznych rozliczeń podatkowych. Do składania rocznych rozliczeń podatkowych uprawnieni są przede wszystkim adwokaci (z racji wykształcenia i przepisów), Steuerberater (radca podatkowy (z racji swoich uprawnień i przepisów) i Wirtschaftsprüfer jak również Lohnsteuerhilfeverein. Te ostatnie są uprawnione do składania deklaracji podatkowej mających prawie wyłącznie dochody jako pracobiorca.

Do szczególnych należy zaliczyć pomoc przy uzyskaniu zasiłku rodzinnego „Kindergeld”.
Wiele firm i „znajomych” oferuje pomoc przy uzyskaniu zasiłku. Prawo o zasiłku jest częścią prawa podatkowego. W związku z tym udzielanie porad i pomocy bez uprawnień jest nielegalne i może prowadzić do w/w problemów.

Konsekwencje korzystania z usług osób i firm do tego nieuprawnionych mogą być bardzo kosztowne i w większości przypadków nie do odwrócenia.
Legalną działalność firmy można sprawdzić najczęściej w Dyrekcji Skarbowej właściwej dla danego regionu.

Dla Frankfurtu nad Menem jest to Oberfinazdirektion we Frankfurcie.